Lokal slakt

Sogn Aqua har utvikla eit mobilt slakteri kor fisken går frå det kalde djupvatnet direkte på is. Etter at fisken er bedøvd og bløgga vert fisken transportert til slakteriet. På denne måten unngår vi stress på fisken ved transport. Vi meiner dette er god fiskevelferd og analysar visar at fiskekjøttet har ein svært høg kvalitet.

NOFIMA-Rapport 2012: “In addition, Sogn Aqua apply slaugther methods at harvest that minimize stress. Research at Nofima indicates that «low-stress» slaughter method is particularly important in the production of halibut, as these have large glycogen storages in muscle as compared to other fish. If exposed to much stress, this could lead to a faster degradation of protein / muscle in filet and increased water loss”

Legg igjen en kommentar