Djupvatnet

Sognefjorden har rikeleg med friskt, kaldt og salt sjøvatn. Medan overfalta er fylt opp av ferskvatn frå breane lenger inne i Sogn, blir vatnet saltare de lenger ned på djupet ein kjem. Sogn Aqua hentar sjøvatn frå 100 meters djup. Dette er vatn med jamn temperatur på  8 grader og 35 promille saltinhald året rundt. Med slike forhold skapar ein ro for fisken. Det kalde salte vatnet frå Sognefjorden er kveitas naturlege habitat. Tilgang på djupvatn er årsaka til plassering av anlegget.

Legg igjen en kommentar