Naturressursar

On 7. juni 2013 by admin

Sogn Aqua brukar lokale naturressursar i ein miljøvennleg produksjon av Atlantisk kveite. Djupvatn frå Sognefjorden er klart og reint og held stabil temperatur året rundt. Dette gjer at vi sparar kostnader på oppvarming og rensing av sjøvatn. Vidare har vi planar om å bruke lokal kraft til å pumpe vatn frå fjorden.

Comments are closed.