Håndverk

On 1. mai 2012 by admin

Eldar og Anders har bygd eit overbygg til nødstraumsaggregatet. All material kjem frå eigen skog som er saga og tilpassa heime på gården. På taket har dei to lagt sagflis laga av restane som vart att etter hogsten.

Comments are closed.