Design

On 17. april 2012 by admin

Sogn Aqua har saman med industridesignere fra Kadabra AS i Oslo utvikla eit funksjonelt oppdrettssystem som er tilpassa kystkulturen. Vi arbeider med ideen om at minst mogeleg skal sprengast vekk. Derfor ligg anlegget i terrassar i det bratte fjordterrenget.

Comments are closed.